• วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
  วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
  การอนุมัติวงเงินกู้ ขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบการพิจารณารายได้ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 • อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี นาน 5 เดือน
  อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี นาน 5 เดือน
  เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศธนาคาร

 • จ่ายคืนขั้นต่ำ 3% ของยอดคงค้างที่ต้องชำระ
  จ่ายคืนขั้นต่ำ 3% ของยอดคงค้างที่ต้องชำระ
  และไม่น้อยกว่า 500 บาท ให้คุณสามารถวางแผนการใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ่ายน้อยเมื่อจำเป็นต้องใช้เงิน จ่ายมากเพื่อลดต้นลดดอก

 • รีไฟแนนซ์ผ่อนเบา  รวมหนี้ไว้ที่เดียว จบ ครบ ทุกภาระ
  รีไฟแนนซ์ผ่อนเบา รวมหนี้ไว้ที่เดียว จบ ครบ ทุกภาระ
  ไม่ว่าจะหนี้บัตรเครดิต หรือสินเชื่อบุคคล

 • จ่ายดอกเบี้ยลดลง เสริมสภาพคล่องด้วยการปิดหนี้ดอกเบี้ยแพง
  จ่ายดอกเบี้ยลดลง เสริมสภาพคล่องด้วยการปิดหนี้ดอกเบี้ยแพง
  ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ลดอัตราผ่อนต่อเดือนที่หนักอึ้งให้เบาสบาย แถมมีเงินเหลือใช้เบิกจ่ายได้ในยามจำเป็น

 • วงเงินหมุนเวียนพร้อมใช้ รองรับทุกค่าใช้จ่าย
  วงเงินหมุนเวียนพร้อมใช้ รองรับทุกค่าใช้จ่าย
  เพียงโทรมาที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0 2697 5454 เวลา 08.00 – 22.00 น.
  (จำกัด 5 ครั้ง/วัน กำหนดขั้นต่ำ 1,000 บาท/ครั้ง จำนวนเงินเบิกสูงสุด 300,000 บาท/วัน)

 • วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี นาน 5 เดือน
 • จ่ายคืนขั้นต่ำ 3% ของยอดคงค้างที่ต้องชำระ
 • รีไฟแนนซ์ผ่อนเบา  รวมหนี้ไว้ที่เดียว จบ ครบ ทุกภาระ
 • จ่ายดอกเบี้ยลดลง เสริมสภาพคล่องด้วยการปิดหนี้ดอกเบี้ยแพง
 • วงเงินหมุนเวียนพร้อมใช้ รองรับทุกค่าใช้จ่าย
คำนวณวงเงินสินเชื่อเบื้องต้น
เลือกความต้องการของคุณ
กรอกรายได้ต่อเดือนของคุณ
฿
เลือกรูปแบบการผ่อนชำระ
image
หมายเหตุ :
การคำนวณดังกล่าวเป็นการคำนวณ เบื้องต้น ในการอนุมัติสินเชื่อขึ้นอยูกับ การพิจารณาจากเอกสารสมัคร
-
วงเงินอนุมัติสูงสุด/บาท
-%
อัตราดอกเบี้ย/ต่อปี
-
วงเงินที่ต้องการ/บาท
-
อัตราผ่อนขั้นต่ำต่อเดือน/บาท

อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อบุคคลไทยเครดิต

รายได้ประจำต่อเดือน

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ต่อปี)*

           อัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี)*

หลังจากพ้นระยะเวลาอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

15,000 - 29,999 บาท

เป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยปกติ

MRR +14.84% (24.99%)

30,000 - 49,999 บาท

9.99% นาน 1 เดือน

MRR +13.84% (23.99%)

50,000 - 79,999 บาท

9.99% นาน 2 เดือน

 MRR +10.84% (20.99%)

80,000 - 99,999 บาท

9.99% นาน 2 เดือน

MRR +9.84% (19.99%)

100,000 - 149,999 บาท

9.99% นาน 3 เดือน

MRR +8.84% (18.99%) 

150,000 - 199,999 บาท

9.99% นาน 4 เดือน

MRR +8.84% (18.99%) 

ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป

9.99% นาน 4 เดือน

MRR +7.84% (17.99%) 

รายได้ประจำต่อเดือน

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ต่อปี)*

           อัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี)*

หลังจากพ้นระยะเวลาอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

100,000 - 149,999 บาท

13.99% นาน 12 เดือน

MRR +8.84% (18.99%) 

ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป

11.99% นาน 12 เดือน

MRR +7.84% (17.99%) 

 

หมายเหตุ :

 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษสินเชื่อบุคคลไทยเครดิต  ตามตารางและเงื่อนไขอื่นๆข้างต้น ใช้สำหรับลูกค้าที่สมัครภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษต่อปี สำหรับจำนวนเงินที่มีการเบิกใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามตารางข้างต้น และนับจากวันที่ลงในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล  โดยธนาคารคำนวณอัตราดอกเบี้ยเป็นรายวัน และระยะเวลาการให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1  เดือน เท่ากับ 30 วัน
 • อัตราดอกเบี้ยปกติต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 12 ต.ค. 66 = 10.15% ต่อปี ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิงดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามประกาศธนาคาร
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 2 ล้านบาท การอนุมัติวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร 

 

ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ

รายละเอียด

อัตราค่าบริการ

1. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ

ค่าอากรแสตมป์

ร้อยละ 0.05 ของวงเงินสินเชื่อ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของทางราชการที่กำหนด  

2. ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน

ธนาคารไทยเครดิต

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ธนาคารทหารไทยธนชาต

15-30 บาท/รายการ

ธนาคารไทยพาณิชย์

15-30 บาท/รายการ

ธนาคารกรุงไทย

25 บาท/รายการ 

(กรณีชำระต่อรายการเกิน 50,000 บาทคิดค่าธรรมเนียม 0.1% ของส่วนที่เกิน 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท ชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 15 บาท/รายการ)

เคาน์เตอร์เซอร์วิส

15-20 บาท/รายการ   ชำระได้ไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ

โลตัส

12 บาท/รายการ  ชำระได้ไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ

3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้

ไม่เกิน 50 บาท/รอบการทวงถามหนี้ กรณีมีหนี้ค้างชำระ 1 งวด

ไม่เกิน 100 บาท/รอบการทวงถามหนี้ กรณีมีหนี้ค้างชำระมากกว่า 1 งวด

กรณีมีหนี้ค้างชำระหรือหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมที่ไม่เกิน 1,000 บาท ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้

ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) 

ไม่เรียกเก็บ • icon

  1. บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย

 • icon

  2. อายุ 20 - 60 ปี

 • icon

  3. พนักงานประจำ

 • icon

  4. รายได้ประจำตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป

  (ประกอบด้วยเงินเดือน และสามารถรวมรายได้ประจำอื่นๆ ที่ได้รับเท่ากันทุกเดือน)
  กรณีลูกค้าที่มีรายได้ประจำ 15,000 บาท แต่ไม่ถึง 30,000 บาท สามารถสมัครผ่านช่องทางสาขาหรือเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคาร

 • icon

  5. อายุงานไม่ต่ำกว่า 4 เดือน

 • icon

  1. สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

  (โดยต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ลงนามในใบสมัคร)

 • icon

  2. สลิปเงินเดือน 1 เดือน หรือ หนังสือรับรองการทำงาน

  ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และ อายุงาน (อายุเอกสารย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน)

 • icon

  3. สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 4 เดือน

 • icon

  4. กรณีสมัครเพื่อรวมหนี้ขอเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

  กรณีรวมหนี้บัตรเครดิต – ขอใบแจ้งหนี้พร้อมแบบฟอร์มการชำระเงินฉบับล่าสุด

  กรณีรวมหนี้สินเชื่อบุคคล – ขอใบแจ้งหนี้พร้อมแบบฟอร์มการชำระเงินฉบับล่าสุด

กรอกข้อมูลผู้สมัครสินเชื่อ
กรุณากรอกชื่อ
กรุณากรอกนามสกุล
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ ให้ถูกต้อง
กรุณากรอกอีเมล
กรุณากรอกอีเมล ให้ถูกต้อง
กรุณาเลือกอาชีพ

* รายได้ประจำ (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น) ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป

กรุณาเลือกเงินเดือนประจำ
กรุณาเลือกอายุงานปัจจุบัน
กรุณาเลือกจังหวัด
กรุณาเลือกวัตถุประสงค์ในการกู้
Other Information
สินเชื่อไม่ใช้หลักประกัน
การอนุมัติวงเงินกู้ ขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบการพิจารณารายได้
ดูเพิ่มเติม
สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล
สามารถเบิกใช้วงเงิน ตามความต้องการ
วงเงินที่ชำระแล้วสามารถเบิกใช้เพิ่มเติมได้
ดูเพิ่มเติม
ข้อดีของการรวมหนี้
ภาระหนี้ทั้งหมดที่มีจากหลายๆสถาบันการเงิน นำมารวมเป็นหนี้ก้อนเดียวกัน และดอกเบี้ยก็จะถูกคิดที่หนี้ก้อนที่รวมแล้วเพียงที่เดียว
ดูเพิ่มเติม
Loading...